Raspisane László nagrade za 2018. ljeto

Dijeceza Željezno je raspisala „Biškup Štefan László nagradu“ za 2018. ljeto. Naticati se more s disertacijom, diplomskim ili domaćim djelom, u ki se autori bavu s pitanjem skupaživljenja narodov u sridnjoj Europi, poviješću crikve i zemlje današnjega Gradišća ili povješću apoštolskih grup laikov.

Djelatna zajednica katoličanskih savezov svako drugo ljeto dodiljuje „Nagradu biškupa ddr. Štefana Lászla“. Po prvi put su ju podilili 1988. ljeta. Starosna granica za nagradu je 35 ljet. Glavno odlikovanje je dotirano s 3.500 eurov.

Najave su još moguće do 18. marca 2018.

Dodilit ćedu i posebnu nagradu za školare u višini od 500 eurov kot i nagrade priznanja u vridnosti od 1.000 eurov. Interesenti se moru do 18. marca pismeno naticati na biškupiji u Željeznu.

Dobitnike ćedu odlikovati 9. novembra u Željeznu. U prošli ljeti je nekoliko Hrvatov i Hrvatic dostalo premiju. Glavnu nagradu je 2014. ljeta dobila Šuševka Katarina Ackerler za svoje diplomsko djelo iz teologije.

2016. je nagradu priznanja primila Liza Marija Vukićević iz Žarnovice, ka se je u svojem bakalaureatskom djelu na pedagoškoj visokoj školi u Željeznu bavila biografskom učnjom na peldi životne povijesti svetoga Martina.

Link: