Moguće najave za planinarski križni put

Još do srijede 14. februara se more najaviti za dvojezični planinarski križni put, koga ćedu ljetos po prvi put prirediti u Gradišću. Uključene su hrvatske fare Čajta, Čemba, Pinkovac, Nova Gora i Stinjaki. 61. križni put organizira katoličanska mladina iz Hrvatske u kooperaciji s katoličanskom mladinom u Gradišću, željezanskom biškupijom i s drugimi.

planinarski križni put

Štefan Matković

Pozivnica za dvodnevni, dvojezični planinarski križni put u južnom Gradišću

Put pelja iz Čajte prik Pinkovca u Stinjake

Križni put će se održati od 17. do 18. marca i će se moliti na dvi jeziki, je rekao pomagač u organizaciji Štefan Matković.

Polag njegovih riči ćedu krenuti subotu 17. marca u Čajti, a prenoćevati ćedu u Pinkovcu. Drugi dan otpodne ćedu onda dostignuti glavni cilj hodočašćenja u Stinjaki.

Kot četrnajstere štacije križnoga puta ćedu služiti crikve i kapele, ke ležu na ruti križnoga puta.

Jedan od ciljev medjunarodnoga shodišća je povezati katoličansku mladinu u Hrvatskoj i u Austriji, a gradišćanskohrvatska mladina pri tom more služiti kot most, tako Matković.

planinarski križni put

Štefan Matković

Ideja ove vrsti križnoga puta potiče iz Hrvatske

Ideja o planinarskom križnom putu se je rodila 1987. ljeta u mladenačkoj grupi u Samoboru u Hrvatskoj.

Spočetka je bilo osam diozimateljov, u medjuvrimenu nekoliko tisuć mladih hodočasti u različni dijeceza Hrvatske.

planinarski križni put

Štefan Matković

Ideja iz Hrvatske je pred dvimi ljeti dospila i u Austriju

Najaviti se more e-mailom, i to pod: pilgerkreuzweg@gmx.at.

Link

Ekosspiritus (facebook po hrvatsku)
Pilgerkreuzweg (po nimšku)