Zechmeister novi poglavar Matrštofa

Werner Zechmeister je novi poglavar matrštofskoga kotara. U ovoj funkciji naslijedjuje Klausa Mezgolića, ki je deset ljet dugo izvršavao ovu funkciju. 55-ljetni Mezgolić i jurist ustavnoga prava će preuzeti novu zadaću u zemaljskoj vladi. Ku, to još nije poznato.

Klaus Mezgolić je ljeta dugo bio načelnik u Štikapronu i pet ljet dugo (od 2000. do 2005. ljeta) je sidio za Socijaldemokratsku stranku u zemaljskom saboru. Novi kotarski poglavar Zechmeister je dosada bio zemaljski advokat za okolišni svit.

Werner Zechmeister

Bgld. Landesmedienservice

Werner Zechmeister je nastao novi kotarski poglavar Matrštofa