Željezni pir hižnikov Grandić iz Stinjakov

Hižni par Jožef i Agnjica Grandić iz Stinjakov su nedilju svečevali rijetki jubilej, naime željezni pir. To je 65 ljet skupnoga hištva. 87-ljetna Agnjica je peljala domaćinstvo i je ljeta dugo bila sezonska djelačica u Moravskom polju u Dolnjoj Austriji. 91-ljetni Jožef je izučen pekar.

Do svoje penzije je djelao u gradjevinskoj firmi u Lanzendorfu. 25 ljet je bio u općinskom tanaču a dvoja ljeta je izvršavao funkciju vicenačelnika. Jubilari imaju dva sine, kćer i tri unuke. Željezni pir su svečevali u krugu obitelji i prijateljev.

željezni pri Agens i Jožef Grandić Stinjaki

privatna slika

Jubilari Agnjica i Jožef Grandić s gratulanti prilikom željeznoga pira