Mini-Metron 2017.: Janković i Maasz

Mladi muzičari Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa i Jurica Maasz iz Čunova ćedu dostati nagradu Mini-Metron za 2017. ljeto. To je zaključio sedmeročlani žiri za dodiljenje ove nagrade Hrvatskoga centra. 20-ljetni Radoslav Janković i 23-ljetni Jurica Maasz skupno peljaju mladu folklornu grupu Konjic i igraju u sastavu Lole.

Uza to je još svaki aktivan u brojni drugi grupa, kot na primjer kod Čunovskih bećarov i Muškoga jačkarnoga društva Hrvatskoga Jandrofa.

Nagradjeni su zbog povezajućega angažmana

Govoračica žirija, Lidija Novak je rekla, su obadva prem mladosti jur jako čuda činili. Igranjem tambure i skupnom grupom su povezali svoja hrvatska sela Čunovo i Hrvatski Jandrof. Kadegod ki fali oni uskoču a ta povezajući faktor se vidi prik granic sela i države, je naglasila Lidija Novak.

Osebujno zanimljivo je, da obadva slišu drugoj generaciji hrvatskih kulturnih aktivistov u Slovačkoj, tako Novak. Zvana toga tim nagrada Mini-Metron ne ide samo po prvi put u Slovačku, nego i po prvi put na Hate, na čistom sjeveru povijesnoga Gradišća, je rekla Lidija Novak.

Lidija Novak

ORF

Lidija Novak je govoračica žirija za Mini-Metron

Dodilenje nagrade Mini-Metron će biti na protuliće, naredno u aprilu. Lani je kolektiv urednikov Novoga glasa od Hrvatskoga akademskoga kluba primio ovu nagradu za mladinu, ku dodiljuje Hrvatski centar od 2008. ljeta.

Hrvatski bali Kiseg i Čunovo pozitivna bilanca

Jurica Maasz

Jurica Maasz (prvi s live strani sideć) i Ratko Janković (drugi s live strani stojeć) ljetos na Hrvatskom balu u Čunovu

Muško jačkarno društvo iz Hrvatskoga Jandrofa

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

Muško jačkarno društvo...

25 ljet muško jačkarno društvo Jandrof i novi CD

ORF

...i naraštajna grupa Konjic iz Hrvatskoga Jandrofa

Nositelji nagrade Mini-Metron

  • Mini-Metron 2008.:školari jezičnoga tečaja školske sekcije za ostvarene medijske projekte (jedna radio-emisija o rock-grupi Bruji i tri kratki filmi na hrvatskom jeziku).
  • Mini-Metron 2009.: LINAK /Literarno naticanje Hrvatskoga akademskoga kluba/trim organizatorom LINAK-a: utemeljitelju Kristijanu Karallu, Marijani Palatin i Juliji Kornfeind
  • Mini-Metron 2010.: muzička grupa ELEKTRIKERI
  • Mini-Metron 2011.: mladi diplomandi Marin Berlaković, Michaela Ferčak, Julija Domnanović, Marko Kölbl
  • Mini-Metron 2012.: Phillip Hauck i Markus Tozzer za kreativne ideje u Centru i sceni
  • Mini-Metron 2013.: Savezna gimnazija Kurzwiese u Željenu/Hrvatski razredi i profesorica hrvatskoga jezika, Sabina Nagy i direktorica Karin Rojacz-Pichler
  • Mini-Metron 2014.: Mlada tamburica Uzlop pod peljanjem Ljube Sinovac, Kristijane Dannenmaier i Aleksandre Presić
  • Mini-Metron 2015.: muzički sastav KroaTarantata iz Molise
  • Mini-Metron 2016.: Novi glas – team glavnih urednikov