Infopriredba za mlade ognjogasce u Klimpuhu

Ognjogasci u Klimpuhu su priredili informacijski večer za naraštaj. Cilj priredbe, ka je bila u četvrtak je, da motiviraju mlade za dobrovoljno djelovanje. To im se je ugodalo, ar imaju sada za tri mlade već, se veseli peljačica ognjogasnoga naraštaja Klimpuh, Julija Ivančić.

U Klimpuhu imaju 13 mladih u naraštajnoj grupi, a ukupno imaju 65 ognjobrancev i 9 rezervistov.

Pri ovom večeru mladim predstavu djelovanje ognjobrancev. Uza to razložu sve spravi i aute, je rekla Julija Ivančić, ka je jur 25 ljet kod ognjobranskoga društva. Jur po treti put su pod nje peljanjem priredili ovakov večer, ar iskustvo kaže, da ovako zadobu već mladih, tvrdi Ivančić.

Ognjogasni challenge u sjevernom Gradišću

privat

Julija Ivančić je jur troja ljeta odgovorna za ognjogasni naraštaj u Klimpuhu.

mladi ognjogasci infomaterijal Klimpuh

Julija Ivančić

Infomaterijal za buduće mlade ognjogasce.

Naticanja, vježbe i ispiti

Mladi ognjogasci su u starosti od 9 do 16 ljet. Za vrime svoje izobrazbe moraju položiti nekoliko ispitov različnih stepenov. Zvana toga redovito sudjeluju pri različni naticanji. U Klimpuhu mlade uključu u društveno djelovanje tako, da je zadilu pri priredba i da smu s njimi napraviti vježbe. Na intervencije mladi ognjogasci nesmu, stoprv kad su 16 ljet stari, je rekla Ivančić.

Po mišljenju Julije Ivančić angažman u dobrovoljnom društvu ognjogascev pozitivno djeluje na razvitak mladih ljudi. Oni se nauču drugomu pomoć i preuzeti odgovornosti. Zvana toga ovako svoje slobodno vrime daruju dobromu cilju, misli Ivančić.

Mladi ognjogasci vježba Klimpuh Uzlop

Ognjogasci Klimpuha

Mladi se redovito vježbaju s odraslimi ognjobranci.

Mladi ognjogasci vježba Klimpuh Uzlop

Ognjogasci Klimpuha

Skušeni ognjobranci je pri tom čuda nauču i je tako uključu u društvo.

Klimpuški ognjogascni naraštaj je lani sudjelivao pri inicijativi ognjogasne mladine Gradišće imenom „Ognjogasni challenge“.