Gradišćanski Hrvat biškup u Azerbejdžanu

U Bakuu u Azerbejdžanu su nedilju zaredili salezijanca, Vladimira Feketea iz Hrvatskoga Groba za titularnoga biškupa Municipa. Istovrimeno su u njegovom domaćem selu u Slovačkoj svečevali mašu za 62-ljetnoga teologa.

Papa Franjo je zastupnika rimskokatoličanske crikve u muzlimanskom Azerbejdžanu, prefekta Feketea, lani u decembru proglasio za biškupa. Gradišćanski Hrvat Fekete se je študirao matematiku i geologiju u Požonu, a u Beču je završio študij teologije.

Vladimir Fekete sveti otac Franjo

privatna slika

Sveti Otac Franjo i biškup Vladimir Fekete