Narodne visoke škole imaju opet hrvatske tečaje

Gradišćanske narodne visoke škole nudjaju u dojdućem semestru opet kih 750 tečajev. Šarolika paleta siže od pripravnih tečajev za maturu prik jezičnih tečajev do yoge. U neki kotari imaju i učnju hrvatskoga jezika u različni stepeni znanja na programu.

Narodne visoke škole ćedu u svoji sidišći u gradišćanski kotari od sjevera do juga opet nuditi nekoliko tečajev za hrvatski jezik. Tako ćedu u Željeznu, Matrštofu i Borti prirediti tečaje hrvatskoga jezika za početnike. U Borti nudjaju i hrvatski kurz za ljude s predznanjem kot i tečaj za dicu. A u Novom Gradu i Jeništrofu si ljudi moru steći temeljno znanje hrvatskoga jezika kot pripravu na odmor.

Tečaj ugarskoga službenoga jezika

Uz različne druge jezike se moru učiti i ugarski i romski jezik. U Borti na primjer nudjaju tečaj ugarskoga jezika, u kom se posebno zgledaju na hasnovanje ugarskoga službenoga jezika na javni mjesti, u uredi ili na poslu.

Težišće na učnji nimškoga jezika

Ljetos se Narodne visoke škole u svojem programu posebno zgledaju na integraciju biguncev, tako da nudjaju brojne tečaje nimškoga jezika i tečaje u kom posreduju društvene, političke i kulturne vridnosti zemlje.

Link: