U Gradišću su počeli prazniki

Skoro 32.600 gradišćanskih školarov i školaric je petak dopodne dostalo školsko pokazanje i prošlo u semestarske praznike. Jednotajedni prazniki su počeli i u Solnogradu, Koruškoj, Tirolu i Vorarlbergu. Za već od 430.000 školarov iz Beča i Dolnje Austrije završavaju semestarski prazniki.

Školari iz drugih zemalj kot na primjer iz Štajerske i Gornje Austrije imaju od 19. februara početo praznike. Duže vrime slobodno imaju študenti na Stručni visoki škola i sveučilišći. Novi ljetni semestar naime počinje 26. februara odnosno 1. marcijuša.