ORF predstavio inicijativu „Pomagati od srca“

ORF-Gradišće svojom inicijativom „Pomagati od srca“ kani predstaviti ljude, ki dobrovoljno pomažu bližnjemu. Tako na primjer neki sudjeluju pri svakoj intervenciji ognjobrancev, drugi su na putu s Črljenim križem, a treti se skrbu za stare i nemoćne.

Helfen mit Herz Präsentation

ORF

Patricija Schuller će portretirati hrvatske dobrovoljce

Te ljude će ORF od 25. februara početo do konca novembra predstavljali u svojem programu na radiju, u televiziji i internetu. Urednica Patricija Schuller će ljude, ki od srca rado pomažu i znaju hrvatski predstaviti i u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati odnosno i u hrvatski radio magazini. Tako je jur snimila ženu iz Klimpuha, ka se jur ljeta dugo skrbi za svoju susjedu.

Na kraju inicijative, ku podupira Zemlja, će stati svečevanje humanosti sa svimi pomagači i pomagačicami.

Helfen mit Herz Präsentation

ORF

Poglavar Hans Niessl, urednica Patricija Schuller i ORF-direktor Werner Herić