Gradišće ima malo već stanovnikov

Gradišće je prvoga januara imalo za točno 755 stanovnikov već nego ljeto dan ranije. To je plus od 0,26 procentov. Kot javlja Statistika Austrija je broj stanovnikov širom Austrije u jednom ljetu narastao za već od 50.000 ljudi ili malo prik pol procenta.

Austrija sada ima 8.823.054 stanovnikov, a Gradišće 292.697. Broj stanovnikov je u zadnjem ljetu spao samo u Koruškoj.

Porast broja stanovnikov u Austriji ide na račun ljudi, ki nisu austrijanski državljani. Broj austrijanskih državljanov je u zadnjem ljetu spao za malo prik 4.000 ljudi. Istovrimeno je narastao broj stanovnikov, ni nisu austrijanski državljani za prik četire procente.

Najveć je nimških državljanov

U Austriji je 1. januara živilo 694 tisuć državljanov iz držav Europske unije, a 702 tisuć stanovnikov iz drugih držav. Na prvom mjestu ljudi, ki nimaju austrijansko državljanstvo su Nimci. Njih je početkom ljeta u Austriji stanovalo skoro 186.891. Na drugom mjestu su srpski državljani, kih je 120.341. Isto tako velik je broj rumunjskih državljanov, ki stanuju u Austriji (102.242).

Skoro 77.000 hrvatskih državljanov

Potom slijedu ugarski državljani, kih je 77.174, a na petom mjestu ranžiraju Hrvati, kih je 76.690. Potom slijedu Poljaki, državljani Sirije, Slovačke, Italije i Bulgarije.

Najjače je po broju narastao broj Rumunjcev

Procentualno gledano je od svih stanovnikov ki nisu austrijanski državljani u zadnjem ljetu najjače, i to za 15,46 procentov, narastao broj ljudi iz Sirije. Sad ih je za 6.444 već. Ali apsolutno gledano je najjače narasao broj rumunjskih državljanov. Njih je za 10.147 ili 11,02 procente već. Za 10,16 procentov je narastao broj državljanov iz Bugarske. Broj hrvatskih državljanov ki živu u Austriji se je od 1. januara 2017. do 1. januara 2018. ljeta zdignuo za 4,58 procentov.