Prodrštofci nadalje protiv uzla

Na poziv Inicijative gradjanov protiv željezničkoga uzla kod Vulkaprodrštofa je pandiljak oko 400 ljudi blokiralo savezne ceste B16 i B50 kroz Vulkaprodrštof. Kot je rekao govorač inicijative Štefan Ivančić su ovom akcijom kanili pokazati na prometnu situaciju ka će vladati u Vulkaprodrštofu, ako realiziraju predvidjeni željeznički uzao, prik koga bi gradili kružni promet.

Protest Straßensperre Wulkaprodersdorf Bahnschleife

ORF/Christian Hofmann

Razumno poboljšanje veze med Željeznom i Bečom

Kot daljnji korak ćedu od Ministarstva za infrastrukturu potribovati odgovor na pismo, ko su poslali ministru Norbertu Hoferu.

Uza to ćedu prositi odgovorne u Zemlji i u varošu Željeznu za razgovor, da im predstavu svoje ideje za razumno poboljšanje željezničke veze med Željeznom i Bečom.

Protest Straßensperre Wulkaprodersdorf Bahnschleife

ORF/Christian Hofmann

Moguće su i daljnje akcije protiv nove trase

Ako pri tom ne budu uspješni ćedu biti prisiljeni, da daljnjimi akcijami pokažu na svoju situaciju, je izjavio Richard Hermann, govorač Inicijative gradjanov.

Na početku kanu pismeno informirati gradjane Belocrikve, Porpuha i Pratiprona ke posljedice bi imala gradja željezničkoga uzla prik koga bi mogli peljati i teretni željeznički promet.

Prodrštofci se naime boju, da bi Savezne željeznice mogle prik novoga uzla masovno transportirati dugovanje iz južne Europe u Slovačku i pak dalje u sjevernu i istočnu Europu i ponajzad.

Protest Straßensperre Wulkaprodersdorf Bahnschleife

ORF/Christian Hofmann

Vulkaprodrštofska nadstranačka inicijativa protiv gradnje predlaže kot alternativu brze vlake na štreki Željezno-Beč prik Niuzlja.