Revitalizirat ćedu poučni lozni put

Općina Frakanava-Dolnja Pulja kani revitalizirati četverojezični poučni lozni put koga su morali zatvoriti pokidob je vihor prouzrokovao veliku škodu. Jednomu uredu za lozarsku tehniku su dali nalog, neka izdjela projekt za revitaliziranje loznoga puta.

Na poučnom loznom putu u Frakanavi-Dolnjoj Pulji su stabalje i rastline opisane po hrvatsku, ugarsku, nimšku i latinsku. Općina za cijeli projekt računa sa stroški od 4.000 eurov.