Dogodjaji i priredbe u slika

Na ovoj strani morete viditi takozvane „galerije“ slik, ke dokumentiraju zbivanja i dogodjaje med Gradišćanskimi Hrvati.

Folklorna gala u Šopronu

Graničari na balu biguncev

35. HKD bal jug u Borti

Zelenjaki - skeči u mesopustu

71. Hrvatski bal u Beču

16. KUGA bal „KuGalaxy“

HKD bal u Trajštofu

Koncert zbora "Pax et bonum

CD Panoncev „Mila moja“

Tamburaški bal u Uzlopu

Retrovizor - knjiga Waltera Priora

40 ljet Poljanci i novi CD

30 ljet zbor Rosica i 5 ljet klapa Ravnica

Izložba naivcev u Novom Selu

Djelaonica i izložba etno-nakita

60 ljet Tamburica u Klimpuhu

Prezentacija knjige i izložba

Izložba Likud-a

Link: