Konac 1. semestra hrvatskoga študija

Od septembra lanjskoga ljeta se more na Pedagoškoj visokoj školi (PVŠ) Gradišća u Željeznu študirati hrvatski jezik. U uskoj suradnji sa sveučilišćem u Gracu su u okviru nove izobrazbe pedagogov i pedagogic naime stvorili novu Katedru za hrvatski jezik. Profesuru ima slavistica Zorka Kinda-Berlaković.

Kot veli nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner, je ov študij jako važan za takozvani sekundarni stepen ada za učitelje, ki podučavaju dicu od 10 do 18 odnosno 19 ljet:

Upeljanjem hrvatske katedre na PVŠ Gradišće postoji po prvi put u Austriji mogućnost, da se u vlašćem predmetu uči gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik. Polag nadzornice ćedu absolventi podučavati na Novi sridnji škola, u gimnaziji i drugi viši škola ali ako falu u osnovni škola učitelji će biti moguće, da preuzmu stručni predmet hrvatski.

Za upeljane ove ponude je bilo čuda djela potribno ali da se je isplatilo, bilancira Vukman-Artner. Ona se ufa, da će to nastati sve poznatije. 7. marca pozivaju na dan informacije.

Pedagoška visoka škola

ORF

Na PVŠ se moru študirati različni jeziki

Zorka Kinda-Berlaković kvalitet službeni jezik

ORF

Zorka Kinda-Berlaković je profesorica katedre za hrvatski jezik

Pedagoška visoka škola Gradišće ima momentano osam študentic i študentov za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik. Lani u oktobru su svečevali deset ljet postojanja PVŠ-e Gradišće.

Link: