Autorica Zeichmann gost u Centru

Autorica Doroteja Zeichmann je četvrtak bila gost pri ljetos prvom Hakovskom večeru u Hrvatskom centru u Beču. Klimpuška, ka je u mladosti sama bila angažirana u Hrvatskom akademskom klubu, je čitala pjesme iz svojih trih zbirkov „Nema uspomena“, „Mrtvi na odmoru“ i „Med nebom i paklom“.

Prezentirala je i nove još neobjelodanjene pjesme. Veliko zanimanje publike je izazvala i još nje nepublicirana kriminalna priča na nimškom jeziku s naslovom „Koko ermittelt“.

Polag autorice ide u toj priči za kriminalni slučaj u nekom gradišćanskohrvatskom selu na granici. Odgovorni inšpektor je gradišćanski Hrvat Kolarić, ki ali djela kot policajac u Beču, tako da kolegi ne znaju da je Hrvat. Uprav činjenica, da zna hrvatski, dojde policiji jako napomoć pri rešerša u ovom kriminalnom slučaju.

Doroteja Zeichmann Hakovski večer

HAK/Elisabeth Semeliker

Doroteja Zeichmann je bila gost pri ljetos prvom Hakovskom večeru u Hrvatskom Centru ...

Doroteja Zeichmann Hakovski večer

HAK/Elisabeth Semeliker

... i je čitala pjesme iz trih zbirkov kot i nepubliciranu kriminalnu priču na nimškom jeziku

Doroteja Zeichmann Hakovski večer

HAK/Elisabeth Semeliker

Autorica sama ljubi kriminalne štorice

Kot veli autorica je ona velik fen kriminalnih štoric, tako da je pokusila jednoč sama napisati takovu povidajku. Morebit, da će jur vrijeda nastaviti druge štorice, kade stoji opet inšpektor Kolarić u centru, je rekla književnica Doroteja Zeichmann, ka je četvrtak čitala pri Hakovskom večeru u Hrvatskom centru u Beču.

Link: