Hrvatske novine: dobra bilanca u mriži

Hrvatske novine su jako dobro primljene u internetu. Polag statistike je u 2017. ljetu skoro 83.300 korisnikov interneta sa skoro 374.000 pogledov pohodilo online izdanje tajednika Gradišćanskih Hrvatov. Skoro 30.000 pohodnikov Hrvatskih novin je iz Austrije.

Glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran veli da velik broj štiteljev novin u internetu potiče iz Francuske, ča da je veliko presenećenje za njega. Pokidob da je ponuda u internetu tako dobro primljena ju kanu nastaviti i poboljšati - ukoliko to bude moguće iz finacijskoga i tehničkoga pogleda.

Najveć štiteljev u januaru i februaru
Hrvatske novine jur skoro 18 ljet nastupaju u internetu. Od 2010. ljeta se bilježi točnija statistika, ka otkriva broj pohodov, porijeklo pohodnikov i vrime ko prebavu na pojedini stranica. Općenito se vidi da su januar i februar najjači miseci za Hrvatske novine u internetu.

Odvisni od dobre volje suradnikov

Pri djelovanju za internet da su odvisni od dobre volje svojih dobrovoljnih pomagačev, ipak kanu pokusiti da bude ponuda u mriži još bolja.

Kot kaže statistika su galerije slik o različni bali najbolje pohodjene strane Hrvatskih novin u internetu, je rekao glavni urednik Petar Tyran. Hrvatske novine u internetu dobrovoljno podvara Mihael Pranjić.

Statistika štiteljev Hrvatskih novin u internetu

HN dobro poiskane u internetu

Hrvatske novine

Hrvatske novine

ORF

Najbolje poiskane strane su galerije slik s fotografijami različnih dogodjajev

Link: