Partnere sigurnosti proširiti na sve kotare

Pilotni projekt partnerov sigurnosti će se od protulića proširiti na cijelo Gradišće. Do ljeta neka bude tih partnerov sigurnosti u svi kotari, je nazvistio zamjenik zemaljskoga poglavara, Johann Tschürtz (FPÖ).

Financirat će se projekt pomoću akcije 20.000, ka će se zapravo s početkom ovoga ljeta ukinuti. Ali projekti, ki su prijavljeni pred koncem ljeta, da ćedu se još ostvariti. Med onimi devetimi općinami, ke jur imaju partnere sigurnosti, su Gijeca, Bijelo Selo, Pajngrt i Čemba.