16. bal Kuge pod geslom „Kugalaxy“

Zutra subotu, 13. januara, ćedu u Kugi u Velikom Borištofu opet prirediti u medjuvrimenu jur tradicijonalni Kuga-bal. 16. bal Kuge stoji pod geslom"Kugalaxy", ada pod temom svemir.

Organizatorski team od prilično 30 dobrovoljnih suradnikov je i za ljetošnji bal priredio šarolik program i posebnu dekoraciju, povida predsjednik Kuge, Manuel Bintinger:

16. Kuga-bal

Julia Karall

Svićami kanu stvoriti atmosferu neba sa zvijezdami

Za pripravljanje bala i dekoriranje Kuge djelaju od konca novembra a od 26. decembra da su svaki dan u Kugi, veli Bintinger. Takorekuć „balske mame“ su Julia Karall, Sabine Hedl i Mirjam Kaar.

16. Kuga-bal

Julia Karall

„Balske mame“ Mirjam Kaar i Julia Karall

Bal nije rasprodan!

Kuga je subotu, 13. januara, za bal otvorena od 19.00, otvaranje je u 20.30. Mjesta na stoli su rasprodana ali još je dosta hartov za bal.

Informirat ćedu o različni fenomeni

Imat ćedu različne sobe s različnimi dekoracijami. UFO-i, mlični put, disko s alien-i, čuda črne, srebrne i šare farbe da neka stvoru atmosferu svemira, tako Bintinger.

16. Kuga-bal

Julia Karall

Planeti u različni farba su važan dio dekoracije

Uz zabav se gosti bala moru informirati i o lokalni fenomeni u vezi sa svemirom: na primjer o meteoritu, ki se je 1905. ljeta zabio u blizini Mjenova ili o UFO-u, koga da su 1969. ljeta vidili u Stinjaki.

Bali u Kugi su svenek zvanaredni mesopusni doživljaji s posebnimi temami kot na primjer lanjski bal, ki je stao pod geslom „Ciao bella“.