Zaprit ćedu kvartir za azilante u Klimpuhu

U februaru ćedu u Klimpuhu zatvoriti kvartir za azilante, koga je inštaliralo ministarstvo nutarnjih poslov prilikom velikoga vala biguncev 2015. ljeta u bivšoj zgradi policije kod graničnoga prelaza. To je nedavno izjavio govorač ministarstva nutarnjih poslov, Karlheinz Grundböck.

Pokidob se je broj ljudi, ki prosu azil, jako smanjio, su mnogi smještaji za azilante prazni. U Klimpuhu su imali smješćaj za prvo primanje biguncev. Savezni ured za azil i tudjince je prezentirao četvrtak bilancu za lanjsko ljeto.

Lani je došlo znatno manje biguncev u Austriju

U 2017. ljetu se je u prispodobi s prethodnim ljetom smanjio broj molbov za azil od skoro 64.000 na 31.500. Direktor Saveznoga ureda za azil i tudjince, Wolfgang Taucher, je govorio o preokretu trenda, naime da su odluke o azilu sada pretežno negativne. U lanjskom ljetu je Savezni ured o azilu odlučio u 60.000 slučajev.

Kickl nazvistio centre za temeljnu opskrbu

Cilj za tekuće ljeto je, povišiti broj povratnikov i garantirati, da postupki o azilu duraju najviše šest misec dugo. Momentano da postupki o azilu duraju nešto već od 6 i pol miseca.

Lani se je skoro 12.000 ljudi, ki su u Austriji prosili azil, opet vrnulo domom. 58 procentov od njih je silom moralo napustiti Austriju. U okviru prezentacije bilance je nazvistio ministar nutarnjih poslov, Herbert Kickl (FPÖ), da kanu ljude, ki prosu azil, u budućnosti koncentrirano smjestiti u centri za temeljnu opskrbu.