Pajngrčanka pelja ured ÖVP-a Gradišće

Pajngrčanka Anne Rothleitner-Reinisch je nova peljačica ureda Narodne Stranke Gradišća. Majka dvoje dice je deset ljet dugo djelala na području organizacije i menedžmenta ciljnih grup. Poslovoditelj gradišćanskoga ÖVP-a Christoph Wolf je javnosti predstavio još drugu novu suradnicu u timu, Bettinu Eder.

Željezanka Eder, ka je dosle peljala redakciju BVZ-a Matrštof, je od sada u Narodnoj stranki nadležna za komunikaciju i medije.

Bettina Eder, Christoph Wolf i Anne Rothleitner-Reinisch

ÖVP Gradišće

Bettina Eder, Christoph Wolf i Anne Rothweiler-Reinisch