75. rodjendan Josipa Saboleka

Bivši farnik Dolnje Pulje Josip Sabolek je ravno na Novo ljeto svečevao 75. rodjendan. Sabolek je 2015. ljeta stupio u mirovinu i se je vrnuo u Hrvatsku.

Josip Sabolek se je rodio u mjestu Jelenščak u Hrvatskom Zagorju. 1972. ljeta su ga posvetili za duhovnika u Željeznu, kade je i počeo svećeničko djelovanje kot kapelan. Službovao je u Jeništrofu, Željeznu, na Stinjaki i u Bijelom Selu.

75. rodjendan Josipa Saboleka

ORF

Pri oproštajnoj maši 2015. ljeta u Dolnjoj Pulji je farnik Sabolek od fare...

75. rodjendan Josipa Saboleka

ORF

...dostao zlatni križ

Oproštajna maša 2015. ljeta u Dolnjoj Pulji

Od 1991. ljeta je bio farnik u Dolnjoj Pulji s filijalami Mučindrof i Pervane. Farnik Sabolek je bio misionski savjetnik i dekanatski komornik za dekanat Veliki Borištof. Zbog njegovoga dugoljetnoga vjernoga službovanja u dijecezi Željezno je primio titulu duhovni savjetnik.

2008. ljeta je dostao jubilar časnu titulu „biškupski konzistorijalni savjetnik“. Pri oproštajnoj maši 2015. ljeta u Dolnjoj Pulji mu je fara darovala zlatni križ, a općina ga je častila časnim prstanjem. Duhovnik Josip Sabolek sada živi u svećeničkom domu u Varaždinu.

75. rodjendan Josipa Saboleka

ORF

A općina Dolnja Pulja ga je častila...

75. rodjendan Josipa Saboleka

ORF

...časnim prstanjem i poveljom