Valentin Živković je 85 ljet star

Etičar, teolog i emeritirani profesor Karl Franzens-sveučilišća u Gracu, Valentin Živković iz Stinjakov, je na Novo ljeto svečevao svoj 85. rojdendan. Živković je u toku svoje znanstvene karijere napisao nekoliko knjig i služi danas još koč-toć svete maše u domaćoj fari.

Valentin Živković se je rodio 1. januara 1933. ljeta u Stinjaki a na Petrovu, 29. junija 1958. ljeta, su ga zaredili za duhovnika.

Jubilar ima dva doktorate

Valentin Živković je završio u Beču 1963. ljeta studij teologije i par ljet kašnje studij državne znanosti. Po djelovanju kot kapelan i učitelj se je odlučio za znanstvenu karijeru.

Na Instituti za etiku i socijalne znanosti i za istraživanje mira u Beču je bio sveučilišni asistent. Od 1974. ljeta do umirovljenja je predavao na sveučilišću u Gracu i je bio ordinarius za kršćanske socijalne znanosti. Uza to je bio predstojnik Instituta ze etiku i socijalne znanosti na teološkom fakultetu univerziteta u Gracu.

Prof.DDr. Valentin Žifković

ORF

Emeritirani sveučilišni profesor u mladi ljeti

Primio je nekoliko nagradov

Valentin Živković je primio titulu monsinjore. Odlikovan je zvana toga nagradami „Leopold Kunschak“ i „Karl von Vogelsang“. 1993. ljeta je dostao „Prvorazredni austrijanski časni križ za znanost i istraživanje“. Jubilar Živković je autor nekoliko etičkih i filozofskih knjig.

Prof.DDr. Valentin Žifković

ORF

Jubilar pred nekolikimi ljeti u svojem biro-u u Stinjaki

Kot ordinarijus za krčanske socijalne znanosti i predsjednik Instituta za etiku i društveni nauk Karl Franzens-sveučilišća se je Valentin Živković bavio etikom na svi područji žitka. Etika u medicini, u ekonomiji, politiki, crikvi ili etika mira su do danas teme znanstvenoga istraživanja.

Mnogobrojnim publikacijam slišu knjige kot „Etika i za papu, biškupe i političare“ i „Medicinska etika sa srcem i s razumom“.