JVP išće koncepte protiv iseljavanja mladih

Je Gradišća zemlja za umriti? To pitanje si stavlja Mlada narodna stranka (JVP)na čelu s Patrikom Fazekašom. U ovom ljetu se kanu pretežno baviti s iseljavanjem mladih i predvidjaju izdjelati koncepte za moguća riješenja, je nazvistio Fazekaš.

Pri svojoj sjednici su odibrali Sebastiana Steinera za novoga poslovoditelja. 22-ljetni Steiner je uza to parlamentarni suradnik poslanika u narodno vijeća, Kristofa Carića.

SPÖ kritizira provokantno geslo

Gradišćanski SPÖ je u medjuvrimenu kritizirao provokantno geslo mladih narodnjakov. To da je napad na sve Gradišćance, ki su ljeta dugo djelali da se zgradu dobri okvirni uvjeti za sve generacije, je izjavio poslovoditelj Christian Dax.