Pregradit ćedu dom za liječenje Marienkron

Dom za liječenje Marienkron u Mönchhofu ćedu na ljetodan zatvoriti. Uzrok je da ćedu ga temeljno renovirati. Jur od 1955. ljeta red cistercitov pelja dom za liječenje u kloštru Marienkron. Tokom ljet su povećali zgradu i ju redovito pregradjivali.

Sada ćedu najveći dio kompleksa zrušiti i novo zgraditi, ar prostorije i sve spravi već ne odgovaraju današnjemu standardu, je rekao poslovoditelj Gunter Farnleitner. Zvana toga da je to lakocjenije, nego ako bi renovirali, tako Farnleitner.

65 suradnikov će za ovo vrime biti u obrazovnoj karenciji. Od 1969. ljeta u Marienkronu nudjaju i Kneippove terapije pred svim za betege hrptenjače, srca i krvotoka. Zvećega dojdu pacijenti, ki se kanu postiti i čistiti organizam od šlake. Osebujno važan je pri liječenju duševni aspekt.

Umbau im Kurhaus Marienkron

ORF

Dom za liječenje Marienkron