Počela zimska Škola hrvatskoga folklora

U Korpivnici je danas srijedu počela tradicionalna zimska Škola hrvatskoga folklora, ku organizira Hrvatska matica iseljenikov. Današnji prvi dan s plesi takozvane alpske zone je stao u znaku gradišćanskohrvatskih plesnih običajev.

Kod Kolo-Slavuja duga ljeta za ples odgovorni koreograf Štefan Novak je skupa s mladimi plesnimi treneri Kolo-Slavuja Lidijom Novak i Filipom Tyranom predstavio gradišćanskohrvatske plesne korake. Prezentirali su korake iz različnih regijov, u ki živu Gradišćanski Hrvati, početo od Stinjakov do južne Morave u Českoj.

ljetna škola folklora Zadar Štefan Novak Filip Tyran Lydia Novak

Petar Tyran

Filip Tyran, Štefan Novak i Lidija Novak (s liva) su prezentirali tance Gradišćanskih Hrvatov i pri ljetnoj Školi hrvatskoga folklora u Zadru

Školu folklora je pokrenuo koreograf Ivan Ivančan, ki je u 70i ljeti minuloga stoljeća istraživao tance Gradišćanskih Hrvatov i sastavio nekoliko koreografijov za Kolo-Salvuj. Sada pelja Školu folklora Andrija Ivančan, sin pokojnoga Ivana Ivančana.

Zastupniki Gradišćanskih Hrvatov sudjeluju po četvrti put pri ovoj Školi folklora. Po dugoljetnoj želji su pred dvimi ljeti konačno mogli po prvi put predstaviti tance i korake Gradišćanskih Hrvatov, ovako Štefan Novak.

Pri zimskoj Školi folklora u Koprivnici sudjeluje 100 zainteresiranih folklorašev, 80 tancošev i 20 muzičarov. Završit će 12. januara.

Ov put ne sudjeluje nijedan Gradišćanac

Iz Gradišća nijedan plesač ne sudjeluje pri ovom tečaju. Zastupniki folklornih grup iz Gradišća tradicionalno sudjeluju pri ljetnoj Školi hrvatskoga folklora u okolici Zadra. Lani su sudjelivale dvi plesačice Graničarov pri ljetnoj Školi folklora.

ljetna škola folklora Zadar Štefan Novak Filip Tyran Lydia Novak

Petar Tyran

Ljetna Škola hrvatskoga folklora u Zadru 2017.

Link: