Pinkovčani hodočastili sv. Barbari

Fara Pinkovac je bila na shodišću svetoj Barbari u Ruda u Hrvatskoj. Grupa od 20 ljudi je prebavila dva dane u selu, ko svako ljeto u decembru svečuje velikom feštom svoju patronu Barbaru, ka je patrona rudokopcev. U selu Ruda postoji i danas još rudokop.

Fara Pinkovac je prik svojega farnika Josipa Banfića pred trimi ljeti počela gajiti veze s farom Rude, ar onde službuje Banfićev brat Darko kot dušobrižnik, veli Pinkovčanka Sonja Radaković- Gruber, ka je bila isto na shodišću u hrvatskom selu blizu Samobora.

Shodišće u Ruda

Sonja Radaković Gruber

Grupa Pinkovčanov na shodišću u Ruda

Shodišće u Ruda

Sonja Radaković Gruber

Skupna sv. maša u farskoj crkvi

Shodišće u Ruda

Sonja Radaković Gruber

Farksa vikarica Irena Jandiršić i farnik iz Ruda, Darko Banfić.

Rudari da se svako ljeto pripravljaju jur tri dane pred 4. decembrom na svetak svoje patrone, Barbare. Donesu štatuu svetice iz Rudokopa u crikvu. Na sam 4. decembar nosu štatuu u prošeciji, dokle ju navečer pak opet otprimu za ljetodan u rudokop.

Shodišće u Ruda

Sonja Radaković Gruber

Rudokopci nosu štatuu sv. Barbare

Pri svojem izletu su Pinkovčani razgledivali i Varaždin i kloštar u blizini Ruda.