Naoružani policajci čuvaju outlet centar

Ljetos po prvi put jako naoružani policajci čuvaju ljude, ki u predbožićno vrime idu u pandrofskom outlet centru na kupovanje. Zbog pogibeli terorističnih napadov policajci s automatskimi pukšami na jako fregventirani dani čuvaju kupovni centar.

Prve patrole da su u pandrofskom outletu bile jur u ljetni misici na putu, je rekao govorač policije, Helmut Greiner. Sadašnja akcija da je počela u novembru i da će durati najmanje do božić.

Uza to da policija pojačano patrolira onde, kade se sastaju mnogi ljudi, tako na primjer na božićni sajmi je rekao Greiner.