Martin i Florijan Janić austrijanski meštri

Maloborištofac Martin Janić je skupa s Florijanom Janićem dobio austrijansko prvenstvo kegljanja za tandeme. Pri prvenstvu u Steyru su skupa dobili naticanje pod 23-ljetnih.

Martin Janić je većkratni austrijanski meštar i dupli svitski viceprvak. Zastupniki Gradišća Martin i Florijan Janić su u finalu zrušili za dva keglje već nego Patrik Gruber i Marco Schrettl iz Tirola i su tako dobili prvenstvo i zlatu medaliju.