Predstavljen Ombudsman za društva i šport

U Gradišću je oko 4.900 društav, ka se sada sa svojimi pitanji i problemi moru obratiti vlašćemu ombudsmanu. Zemaljski poglavar Hans Niessl je danas, pandiljak u Željeznu predstavio pravnika i stručnjaka za društveno pravo, Wolfganga Reberniga kot novoga ombudsmana za šport i društva.

Ombudsman, Wolfgang Rebernig

LMS

Zemlajski poglavar Hans Niessl i ombudsman Wolfgang Rebernig

U cijeloj Austriji još nije ovakovoga ureda za šport i društva, je rekao novi ombudsman Wolfgang Rebernig. Njegova zadaća je, da nebirokratski pomaže društvom i išće za nje rješenja. On da će tanačiti pri utemeljenju društav, pri fiksiranju štatutov, davat će upute kako održati spravišća ili kontrolirati društvenu blagajnu, je rekao zemaljski poglavar Niessl.

Prvo tanačenje je za društva besplatno

Prvo tanačenje će biti besplatno. Zemlja Gradišće svako ljeto podupira kih 500 do 600 društav. Svako dostane oko 1.000 eurov, je rekao Niessl. Kod većih projektov, kot je to na priliku izgradnja novoga športišća Zemlja stavlja na raspolaganje i znatno viša podupiranja. Novi ombudsman za šport i društva će održavati razgovorne dane u pojedini regija. Prvoga će držati 26. januara u Jeništrofu. Rebernig posluje jur od septembra. Do sada je tanačio u 17 slučaji.