30 ljet Panonska gimnazija Gornja Pulja

Panonska gimnazija u Gornjoj Pulji svečuje 30. obljetnicu utemeljenja. Glavni cilj školskoga pokusa pred tridesetimi ljeti je bio, da bi i nimško stanovničtvo Gradišća nastalo dvojezično u smislu boljega medjusobnoga razumivanja.

Ondašnji direktor gimnazije Karl Vilčko je prihvatio ideju, ka se je bila rodila u Kugi da u Gornjoj Pulji počnu podučavati sve priznate zemaljske jezike. Počeli su sa 23-imi školari, pet od ovih da se je javilo za hrvatsko podučavanje, svi drugi za ugarski, je rekao Joško Vlašić, jedan od ocev Panonske gimnazije, ki je neko vrime u gornji razredi podučavao hrvatski jezik. Tokom ljet, da se je relacija ali obrnula i da se sada već dice javi za hrvatsko podučavanje nego za ugarsko.

30 ljet Panonska gimanzija, Joc Vlašić

ORF

Joško Vlašić je podučavao na Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji

30 ljet Panonska gimanzija

ORF

Publika pri svečevanju

30 ljet Panonska gimanzija, Helga Fabsits

ORF

Direktorica gimnazije Helga Fabšić

U glavnom da su s razvitkom jako zadovoljni, malo je ali ipak boli, da se nije pravno ugodalo motivirati i jednojezičnu dicu za učnju hrvatskoga odnosno ugarskoga jezika. Sada da se pred svim javu dica, ka imaju jur jezično znanje, ko da u nivou pravoda jako variira, tako Joško Vlašić.

Aktualno tri učiteljice za hrvatski

Kot je nadalje rekao Joško Vlašić su pri realiziranju projekta pomogli i mnogi pedagogi, ki nisu Hrvati ili Ugri. Pred tridesetimi ljeti da su na gornjopuljanskoj gimnaziji bili samo četiri hrvatski učitelji, i to uz Joška Vlašića još Karl Kolarić kot i Ines pak Vladimir Vuković kot i ugarska učiteljica Ana Popović, ki su se zalagali za upeljanje Panonske gimnazije.

U prvom ljetu, 1987. ljeta, je hrvatski u Panonskoj gimnaziji podučavao Vladimir Vuković, od 1988. ljeta do danas podučava Gisela Csenar. Uza nju je danas i Karin Gregorić zadužena za podučavanje hrvatskoga jezika, a od ljetos je u timu i Elena Steszgal. U medjuvrimenu je maturiralo oko 100 školarov u hrvatskom jeziku - ovomu broju da se jako veselu, tako Vlašić.

30 ljet Panonska gimanzija, Karin Gregorić

ORF

Učiteljica na Panonskoj gimanziji, Karin Gregorić

Sada jur 17 ljet aktivna kot učiteljica na Panonskoj gimnaziji je Karin Gregorić. Učiteljica se veseli visokomu broju maturantov iz hrvatskoga jezika. Ona vidi većjezičnu izobrazbu kot veliku šancu za sve školare Panonske gimnazije. Momentano da imaju od prvoga do osmoga razreda i hrvatsku grupu. Svaka grupa ima od osam do 14 školarov, ova veličina da je za podučavanje i za učnju jezika optimalna, tako Gregorić.

Pri istoj priliki je tamburaški školski orkestar Panonci predstavio svoj novi CD: „Mila moja“.

Link