Važan dan za ortodoksne židove

Za ortodoksne židove je 3. decembar povijesan dan. Pred 300 ljeti, ada 1717. ljeta je naime Meir ben Isac došao u Željezno. Rodjeni Poljak je nastao jedan od najuglednijih rabinov i učenjakov židovskoga svita.

Rabi Meir Eisenstadt

ORF

Stari židovski cimitor u Željeznu ...

Po smrti je dostao ime Meir Eisenstadt. Njegov grob u starom židovskom cimitoru Željezna je nastao mnogim ortodoksnim židovom hodočasno mjesto. Veliki učenjak Željezna, kot Meir-a nazivaju po hebrejsku, je umro 1744. ljeta.

Rabi Meir Eisenstadt

ORF

...u kom se nahadja grob Meira Eisenstadta