Gradišćanskohrvatski advenat u Sambotelu

Deset hrvatskih zborov iz Gradišća je oblikovalo takozvani Gradišćanskohrvatski adventski koncert u Sambotelu. Pri samom koncertu u crikvi svetoga Kvirina salezianca je nastupilo devet zborov od Petrovoga Sela do Prisike, a domaći Zbor svete Cecilije je oblikovao mašu, ka je slijedila po koncertu.

Zbor svete Cecilije su utemeljili 2003. ljeta kot sekciju Hrvatskoga i vjerskoga društva u Sambotelu, ko je skupa s Društvom Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i Hrvatskom samoupravom Željezne županije priredilo jur tradicionalni adventski koncert.