Tri operni pjevači su oblikovali maše

Tri operni pjevači, ki živu u Münchenu, Beču i Zagrebu, su na prvu adventsku nedilju došli u Trajštof i Uzlop, da svojim pjevanjem skupa s Gradišćanskimi Hrvati - kot su sami rekli - proslavu početak božićnoga vrimena i da širu dobru vist.

operni pjevači Matej Meić Matilda Menegoni Josipa Bainac

Roland Petö

Tri operni pjevači u uzlopskoj crikvi

Na poziv farnika Željka Odobašića su pjevači pojedinačno i u triju oblikovali svete maše. Sopranistica Josipa Bainac, ka kot slobodna pjevačica živi u Beču, mezzosopranistica Martina Menegoni, ka ima stalni angažman na zagrebačkoj operi i bariton Matija Meić, ki je angažiran kot operni pjevač u Münchenu, su uz pratnju Davida Hausknechta na orgula jačili adventske i božićne jačke.

operni pjevači Matej Meić Matilda Menegoni Josipa Bainac

Roland Petö

Martina Menegoni

Kot je rekla Josipa Bainac njim čuda znači biti prihvaćen i imati priliku dojti med Gradišćanske Hrvate, s njimi svečevati mašu i čuti ta jezik, koga su crikva i crikvena jačka kroz stoljeća očuvali.

operni pjevači Matej Meić Matilda Menegoni Josipa Bainac

Roland Petö

Josipa Bainac

operni pjevači Matej Meić Matilda Menegoni Josipa Bainac

Roland Petö

Pjevači su oduševili Uzlopce, ki su došli k svetoj maši