Od modern dance-a do mulatság-a

U Gradišću živi 6000 Ugrov. Po šacanju fino-ugrističkoga odiljenja Bečanskoga sveučilišća živi oko 150.000 Ugrov u Austriji. Kulturni žitak u autohtonoj ugarskoj narodnoj grupi da još nikada nije bio tako različit i živ. O tom govori posebno izdanje televizijske emisije „Heimat Fremde Heimat“, od 3. decembra. Emisija sedam dani dugo ostaje u TVtheki ORF-a.

Ugarska narodna grupa da je u zadnji desetljeći razvila moderni profil od modern dance-a do mulatsága, od podučavanja jezika do ugarske mature u Borti. Film o Ugri veli, da to djelo na kulturnom području sada po prvi put pinezno podupira Ugarska. Ali u toj vezi da se more opaziti, kako se je pod Viktorom Orbánom tematiziralo i peljanje granice med Ugarskom i Gradišćem.

Protest Borta gimnazija

ORF

Dvojezična gimnazija u Borti

U televizijskom prinosu, koga je sastavila Sabina Zwitter, dva mladi Ugri, Ana i Akoš peljaju gledatelje onamo, kade iz prve ruke moru upoznati literaturu, folklor, blues, jiliše i politiku ugarske narodne grupe.

ORF film o Ugri u Gradišću po prvi put kaže na prvu adventsku nedilju u emisiji „Heimat Fremde Heimat“, ka će tajedan dan dugo ostati u TVtheki ORF-a.