Novi CD tamburaškoga orkestra Panonci

Panonci, tamburaški orkestar Panonske gimnazije u Gornjoj Pulji, su petak navečer u Kugi predstavili svoj peti CD s naslovom Mila moja. Nova ploča sadržava gradišćanskohrvatske narodne jačke, ke je izibrala peljačica grupe, Gizela Čenar.

Nenajavljeno su predstavili i maksi CD s naslovom Naši klasikeri s četirimi jačkami, ke si Panonci najradje igraju i jaču. Nove CDe su Panonci prezentirali u okviru svečevanja 30. obljetnice Panonske gimnazije u Gornjoj Pulji.

Panonci 5 CD Mila moja

ORF

Maksi CD Panoncev sadržava četire jačke

Snimanjem CD-ov su počeli u februaru. Nastavili su je u školski ljetni prazniki a jačenje su pak snimili u septembru. Pri snimanju su sudjelivali 23 sadašnji i bivši školari Panonske gimnazije. Kot je rekla peljači grupe Gizela Čenar, CD Moja mila sadržava 19 gradišćanskih narodnih jačak.

Panonci 5 CD Mila moja

ORF

Mila moja je peti CD Panoncev

Sve jačke je aranžirao Božo Potočnik, s kim Panonci od samoga početka sudjeluju. Pred trimi ljeti su Panonci svečevali 20. obljetnicu utemeljenja

Panonci 5 CD Mila moja

ORF

Prezentacija CD-a u Kugi u Velikom Borištofu

Panonci 5 CD Mila moja

ORF

Jedan dio Panoncev

Prinos o novom CD-u Panoncev predvidjamo za izdanje emisije Dobar dan Hrvati 10. decembra u 13.30 na ORF 2 Gradišće.