Štefan Emrić u radio emisiji ORF-a

Velikoborištofac Štefan Emrić je utorak bio gost u radio emisiji „Mahlzeit Burgenland“ ORF-a Gradišće. 36-ljetni tehnički matematičar je pred dvimi ljeti jedrilicom krenuo od Nizozemske prema Jadranu.

Velikoborištofac si je lani kupio brod i je sam jedrio od Nizozemske do Portugala.

Štefan Emrić u radio emisiji Mahlzeit

ORF

Štefan Emrić si je lani...

Štefan Emrić u radio emisiji Mahlzeit

ORF

...kupio jedrilicu i ju imenovao „Mala moja“

Jedri od lani s prekidi

To je ruta od prilično 3.700 kilometrov po sjevernom morju i engleskom kanalu do atlantika. Pravao je zato prilično šest misec. Ljetos u maju je nastavio svoj put od Portugala i je po 4.000 miljov u oktobru završio putovanje u Sardiniji.

Onde će prik zime brod „Mala moja“ ostati u luki i čekati na potribne reparature. Kljetu kani Štefan Emrić nastaviti svoje putovanje i se ufa, da će dojti u Jadran. Na početku svojega putovanja je bio malo naivan i je mislio da će u juliju 2016. ljeta dojti u Jadran, tako jedriličar Štefan Emrić.

Štefan Emrić u radio emisiji Mahlzeit

ORF

Doma u Beču planira svoje rute prik morja

Štefan Emrić u radio emisiji Mahlzeit

ORF

Jedrilicom kani kljetu dojti u Jadran

U drugom ljetu jur iskušen i friži jedriličar

Sada ima već iskustva kot jedriličar i je ljetos friže jedrio i načinio već milj nego lani. Sada jedri pod geslom „put je cilj“ i kani čim već viditi, doživiti i sabirati čuda utiskov na putu, je rekao jedriličar Štefan Emrić.

On i nikada nije kanio prekinuti djelo, tako da na brodu nastavlja svoje djelo prik interneta, video-konferencijami, e-mailom ili drugimi digitalnimi sredstvi komunikacije.