Djelaonica i izložba etno nakita

Pod geslom „Srce puno perlica“ su u Hrvatskom centru u Beču priredili dvodnevnu djelaonicu za načinjanje etno nakita. Došlo je 10 žen, da se pod peljanjem Vinke Mareković od Narodnoga sveučilišća Sesvete nauču načinjati tradicionalni nakit.

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

Dragocijenosti od staklenih perlic su...

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

..izložene u Hrvatskom centru

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

Etno nakit se razlikuje u obliku i...

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

...u farba biserov i ča velu o starosti i statusu žene

Etno nakit sada još nosu pred svim folklorne grupe, je rekla Vinka Mareković od Narodnoga sveučilišća Sesvete.

Tečajem etno nakita protiv pozabljenja

Oni kanu tečajem buditi interes za ov poseban nakit i ga tako spasiti od pozabljenja, tako Vinka Mareković. Tradicija etno nakita se pojavljuje koncem 19. odnosno početkom 20. stoljeća s produkcijom staklenih perlic, pred tim ga nije bilo.

Nakit je označavao starosnu dob žene, nje hižni, društveni, a koč toč i ekonomski status, je rekla peljačica tečaja u Hrvatskom centru, Vinka Mareković.

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

Vinka Mareković u intervjuu

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

Sudionice djelaonice s Vinkom Mareković...

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

..su po šabloni...

Djelaonica i izložba etno-nakita

ORF

...načinjale nakit

Nakit govori o starosti i statusu žene

Do 20 ljet divojke uopće nisu nosile nakit, kašnje su na sebi imale samo mali nakit, i to najvećim dijelom od črljene farbe. Kad se je žena zaručila je to pokazala s posebnim nakitom, da bi to i junaki vidili. A kad je bila udana si je morala pokriti vlase, ar su muži bili jako ljubomorni.

Zrelija žena je nosila proste farbe u nakitu, a u starosti samo još bijelu farbu kot znak tugovanja i žalovanja, tako Vinka Mareković. Ča se tiče načinjenja etno nakita uložu u samoborski kraluš, to je posebna ogrlica 52 ure djela i tribaju 1200 staklenih perlic, tako Vinka Mareković od Narodnoga sveučilišća Sesvete.

Izložbu etno nakita ćedu kazati i u Kugi u Velikom Borištofu, i to 9. decembra.