Izašla je Ljetna knjiga dijeceze 2018.

Izašla je Ljetna knjiga dijeceze Željezno za 2018. ljeto pod geslom „Farbe mladine“. Tematsko težišće je mladina, ka se punim elanom angažira u dijecezi, je izjavio biškup Željezna Egidije Živković.

Izašla je Ljetna knjiga dijeceze 2018.

martinus.at

Naslovna stran Gradišćanskoga godišnjaka za 2018. ljeto

Ljetopis s brojnimi fotografijami opet sadržava članke u svi četiri jeziki Gradišća. Tim knjiga na 150 stranic zrcali živu jezičnu i kulturnu šarolikost Gradišća sa svojimi narodnimi grupami, Hrvati, Ugri i Romi.

Gradišćanski godišnjak dijezece za 2018. ljeto se more za 9,90 eurov kupiti u svi katoličanski fara i prik naklade Martinus.

Link: