Raspisani su izbori u Seljačku komoru

Zemaljska vlada je raspisala izbore u Seljačku komoru. Ovi izbori ćedu biti 11. marca 2018. ljeta. Po izbori će dojti do minjanja na samom vrhu komore. Dosadašnji predsjednik Franc Štefan Hautzinger i potpredsjednik Belo Rešetar iz Čajte su naime najavili, da već nećedu kandidirati.

67-ljetni Belo Rešetar je po zvanju seljak i je od 1990. ljeta potpredsjednik Gradišćanske seljačke komore.