Hrvatski dan u Bijelom Selu

Tamburica Bijelo Selo je danas nedilju pozvala na Hrvatski dan. Pri foklornom otpodnevu su uz Tamburicu Bijelo Selo nastupile grupe Mali Dunaj iz Kemlje, Tamburica Hrvatski Grob, muški zbor Devinsko Novo Selo, Hatsko kolo iz Novoga Sela i tamburaški sastav Študenti iz Beča.

Farnik Branko Kornfeind je utemeljio Tamburicu Bijelo Selo 1999. ljeta. Tamburica Bijelo Selo je do sada izdala dva CD-e i jednu pjesmaricu. Lani je izašlo drugo izdanje ove pjesmarice s različnimi hrvatskimi jačkami.

15 ljet Tamburica Bijelo Selo

ORF

Branko Konrfeind je utemeljio Tamburicu Bijelo Selo....

Pjesmarica Bijelo Selo

ORF

...ka je izdala i pjesmaricu