Težišne prometne kontrole na Martinju

Pri težišnoj akciji prometnih kontrolov na Martinju je policija kontrolirala 1.570 vozačev. Kod 20 autovozačev su mirili preveć alkohola u krvi. U noći na nedilju je bilo 60 policajcev u službi. Prijavili su 818 vozačev i napisali su 181 kaštigu.

Polag policije su kod 11 muži i jedne žene mirili prik 0,8 promilov alkohola u krvi. Njim ćedu uz kaštigu zeti vozačku dozvolu. Najveć alkoholiziran je bio biciklist u Niuzlju. On je bio na putu s 2,04 promilov alkohola u krvi. A najfriže se je vozio 29-ljetni vozač kod Podersdorfa, i to s 163imi kilometri na uru.