Zemaljska odlikovanja na Martinju

Zemlja Gradišće je na zemaljski svetak, na Martinju čer subotu opet odlikovala zaslužne Gradišćanke i Gradišćance. Skoro 150 ljudi je u kulturnom centru u Željeznu primilo časni znak, zaslužni križ ili medaliju iz ruk zemaljskoga poglavara Hansa Niessla. Med čašćenimi su opet i brojni Gradišćanski Hrvati odnosno ličnosti iz dvojezičnih općin.

Zlate i srebrne medalije za angažman

Bivši farnik Bandola i Hodasa, Franjo Eisner je kot znak zahvalnosti za njegovo dušobrižničko opskrbljavanje vjernikov u brojni gradišćanski općina i dvojezični fara dostao zlatu medaliju Zemlje. Zlatu medaliju je dostao i pedagog Wolfgang Kainer, dugoljetni zborovodja cindrofskoga jačkarnoga društva. Novogorac Ernst Pomper je isto odlikovan zlatom medalijom za angažman u gradišćanskomu forumu pendlerov.

Ferdinand Tomasović iz Rasporka je za svoj angažman u športskom društvu i u domu za podvaranje odlikovan srebrnom medalijom.

Martinja odlikovanja Zemlje zaslužni križ

ORF

Zemaljski poglavar Hans Niessl je dilio odlikovanja...

Martinja odlikovanja Zemlje zaslužni križ

ORF

...u kulturom centru u Željeznu

Zaslužni križi Gradišća za neke Hrvatice i Hrvate

Zaslužni križ Gradišća je dostala Silvia Golacz iz Cindrofa isto tako kot lodnar Markus Hergović iz Otave. I predsjednica društva „Odmor na seljačkom dvoru“, Doroteja Jagšić iz Uzlopa je odlikovana zaslužnim križem Zemlje. Ovo odlikovanje su dostali i Pajngrčanka Irena Leeb kot i ognjobranac i kotarski referent za alarmiranje, Arthur Palek iz Vorištana.

Martinja odlikovanja Zemlje zaslužni križ

ORF

Časni znaki Zemlje za zasluge u općina

Časni znak zemlje Gradišće su dodilili bivšemu načelniku veleopćine Frakanava-Dolnja Pulja, Toniju Blazoviću za njegov angažman. Isto odlikovanje je dostao inšpektor za hranu i općinski tanačnik, Franz Fazekaš iz Fileža. Časni znak zemlje je dostao i Emil Grandić iz Stinjačkoga Vrha, ki je 25 ljet dugo bio načelnik ove južnogradišćanske općine.