Zbornik o književni susreti u Koljnofu

U okviru 9. koljnofskih književnih susretov, ki su danas nedilju napodne završili, su četvrtak u Koljnofu i Petrovom Selu predstavili knjigu o svi dosadašnji književni susreti u Koljnofu. Na 240 stranic su otiskana djela, ka su inspirirana od hrvatskih književnih susretov u Koljnofu.

Kot je rekao glavni urednik Franjo Pajrić zbornik ne sadržava samo liriku i prozu neko sve žanre pisane hrvatske riči tako i putopise pak spominke. Jur dugo im je bila želja izdati zbornik, tako da Hrvati imaju u ruka tekste i predavanja koljnofskih književnih susretov. Nakana im je, da pred svim Hrvati u Hrvatskoj ovako već doznaju o Gradišćanski Hrvati, tako Pajrić.

predavanje Kraljevski regiment Hrvatov kravate Šopron

ORF

Franjo Pajrić je gizdav, da se je konačno ugodalo...

zbornik književni susreti koljnof

ORF

...publicirati zbornik o koljnofski književni susreti

Sastanak književnikov iz Hrvatske i Gradišća

Pri književni susreti u Koljnofu se sastaju kotrigi Društva hrvatskih književnikov iz Hrvatske s gradišćanskohrvatskimi pisci. Koljnofske književne susrete su pokrenuli sadašnji predsjednik Društva Hrvatskih književnikov Djuro Vidmarovoć i Franjo Pajrić iz Koljnofa.

Pri ljetošnji 9. književni susreti su uz druge gostovali književniki Josip Petrlić Pjero i Nikša Krpetić, ki su štali u škola u Petrovom Selu, Koljnofu i Velikom Borištofu. Pri okruglom stolu subotu na temu Pučki teatar kot čuvar kulturne lokalne zajednice je bila nazoči autorica iz Cogrštofa, Ana Šoretić.

zbornik književni susreti koljnof

ORF

Knjiga sadržava tekste sudionikov...

zbornik književni susreti koljnof

ORF

...koljnofskih književnih susretov