Nova brošira o discobusu

Zemaljski školski savjet Gradišće sudjeluje s društvom discobus. Izdali su novu broširu sa svimi informacijami o prednosti discobusa, o stroški i voznom redu. Nakane je, da senzibiliziraju školare za pogibel alkohola u prometu i je animiraju, da pojačanu koristu discobus za vožnje domom.

U medjuvrimenu se u svih sedam kotarov Gradišća vozi 15 linijov. Vožnja s discobus kartom stoji dva eure, prez pet eurov. Društvo discobus, ko sudjeluje s općinami, su utemeljili pred 20imi ljeti.

LSR Kooperation mit Verein Discobus

ORF/Margot Drobits

Zemaljski školski savjet se je priključio akciji za prometnu sigurnost mladih

Link: