Maša na Martinju u internetu

Danas, subotu u deveti jutro je u stolnoj crikvi u Željeznu biškup Egidije Živković služio svetačnu mašu na Martinju. Po prvi put su vjerniki na novoj webstranici biškupije mogli uživo pratiti mašu live-streamom u internetu.

Otpodne je slijedila svetačna akademija u gospodarskoj komori u Željeznu, ku su muzički oblikovali Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac i ženski zbor Lakimpuha. Po svetačnoj vešperi u 17.00 u stolnoj crikvi je blagoslovljenje dice i ophod s laternami.

Martinifeier im Dom

ORF

Biškup Egidije Živković u krugu subratov...

Messe im Dom

ORF

...pri svetačnoj maši u stolnoj crikvi na Martinju

Odlikovanje zaslužnih Gradišćancev

A zemlja Gradišće je koristila zemaljski svetak za čašćenje zaslužnih Gradišćancev. Svetačnost je bila otpodne u Kulturnom centru Željezna.

Link:

Biškupija Željezno