Seljaki dilu jabuke prilikom Dana jabuke

Na Dan jubuke, 10. novembra, gradišćanski seljaki jabuk širom Gradišća dilu ovo obljubljeno domaće sadje. U Gradišću oko 250 seljakov producira na kih 460 hektarov jabuke.

Zvana toga je u Gradišću oko 1.000 hektarov sinkoš s jabukovim stabaljem. To sadje se koristi pred svim za jabukov sok ili mušt. Svaki Austrijanac na ljeto potroši 19,6 kil jabuk. 95 procentov je iz domaće produkcije, javlja seljačka komora.