Gradu muzej o Moravski Hrvati

U Frielištofu u Českoj, bivšem hrvatskom selu u južnoj Moravi, napreduje djelo pri gradnji muzeja o Moravski Hrvati. Uz vanjsko adaptiranje zgrade momentano djelaju na sastavljanju izložbe, u koj kanu dokumentirati žitak ove hrvatske narodne grupe, ka je živila u tri seli Frielištof, Dobro Polje i Nova Prerava.

Muzej Frelištof

Petar Tyran

Muzej će biti u zgradi hrvatskoga doma u Frelištofu

Muzej Frelištof

Petar Tyran

Izložbu o žitku hrvatske narodne grupe u Moravi kanu otvoriti kljetu

Muzej Frelištof

Petar Tyran

Neki eksponati izložbe u hrvatskom muzeju

Muzej Frelištof

Petar Tyran

Oko 100 ljudi se još pomina po hrvatsku

Potpredsjednica Saveza gradjanov hrvatske narodnosti u Českoj, 33-ljetna Lenka Koprivova je rekla da u Moravskoj govori kih 100 ljudi hrvatski jezik. To da je generacija onih, ki su rodjeni u 50 ljeti prošloga stoljeća. Oni Moravci ki su mladji razumu hrvatski ali se već ne pominaju ovako Koprivova.

Lenka Koprivova

ORF

Lenka Koprivova

Zbog toga je i važno da se redovito spominje hrvatska kultura i da se pokrenu različni projekti, kot izgradnja ovoga muzeja, veli Lenka Koprivova.

U novi muzej o Moravski Hrvati su investirali osam milioni korun, to je oko 310.000 eurov. Projekt financira Česka.

Moravske Hrvate je 1948. ljeta komunistička vlast raselila po 118 seli Česke, tako da su zgubili temelj za daljnji opstanak kot narodnost. Sada se Savez gradjanov hrvatske narodnosti u Českoj skrbi za obdržanje i dokumentiranje kulture Moraskih Hrvatov.

Izašla knjižica o Moravski Hrvati

Zvana toga je pred kratkim izašla knjižica „Tri biseri“, u koj opisuju kulturu, nošnje i običaje Moravskih Hrvatov u tri seli Frielištof, Dobro Polje i Nova Prerava. Otiskani su teksti svećenika u Frielištofu, Aloisa Maleca, ke je napisao od 1898. do 1910. ljeta.

Knjiga Tri biseri

ORF

Knjiga sadržava i bezbroj fotografijov

Knjiga Tri biseri

ORF

Stoprv pred kratkim su u Hrvatskom centru u Beču predstavili najnoviju knjigu o Moravski Hrvati znanstvenika, Alojza Jembriha.

U septembru svečuju u Frelištofu svako ljeto hrvatski kiritof, pri kom se spominjaju na bivše običaje.

Moravski Hrvati

ORF

Tipična šara nošnja Moravskih Hrvatov

Moravski Hrvati

ORF

Na početku septembra svečuju hrvatski kiritof u Frelištofu

Moravski Hrvati

ORF