EU-projekt care4me.NET u Stinjaki

Općina Stinjaki sudjeljuje pri EU-projektu care4me.NET. Pri tom ide za podupiranje ljudi, ki tribaju podvaranje i za njeve bližnje. U okviru projekta su uz drugo inštalirali povjerenike, ki ćedu tanačiti ljudem u svi pitanji okolo teme podvaranje i skrb za stare i betežne. Savjetovanje u selu je besplatno.

Izobrazili su povjerenike u Institutu za podupiranje u zvanju, BFI. U ovom projektu „care4me.NET“ sudjeluju uz BFI i općinu Stinjaki još daljnje četire općine iz južnoga Gradišće i Leader južno Gradišće plus.

Stinjaki sudjeluju pri projektu Care4me

općina Stinjaki

Polag načelnika Stinjakov, Jandre Grandića (ÖVP), imaju u općini dva ovakove povjerenike, jednu ženu i jednoga muža. Savjetovanje da dobro funkcionira a ljudi, ki tribaju savjete se u prvom redu obratu općini. Ljudi se i na internet strani općine moru točnije informirati o pojektu „care4me.NET“, ovako Jandre Grandić dalje. Za savjetovanje povjereniki ne dostaju dodatnu plaću a i ljudi, ki tribaju savjete, ne tribaju ništa platiti.

Link: