Dan mikroskopije u Saveznoj gimnaziji

Seminarom „Dan mikroskopije“ su utorak u Saveznoj gimnaziji u Željeznu pokrenuli kooperaciju „sveučilišće se strefi sa školom“. Suradnjom kanu podupirati učitelje za biologiju u najnoviji znanstveni područji, ka su relevantna za podučavanje u opći viši škola.

Uz drugo kanu podupirati znanje o biljka i živina tim, da redovito premjestu praktično podučavanje van u prirodu i da institucionaliziraju projektni dan.

Direktorica Karin Pichler-Rojacz

ORF

Direktorica Karin Rojacz-Pichler kani držati praktično podučavanje u prirodi

Već praktičnoga podučavanja za školare

Direktorica željezanske gimnazije, Karin Rojacz-Pichler, zastupnica svih AHS-direktorov, je rekla o suradnji sa sveučilišćem da je jako važno, da se školari orijentiraju po praksi. Na početku da ćedu biti uvezani samo treti razredi u projekt, tako direktorica Karin Rojacz-Pichler.

Dan mikroskopije

Savezna gimnazija Željezno

„Danom mikroskopije“ su pokrenuli projekt „sveučilišće se sastaje sa školom“

Dan mikroskopije

Savezna gimnazija Željezno

Kooperaciju organiziraju zoološko-botaničko društvo i društvo za širenje prirodnoznanstvenoga znanja bečanskoga sveučilišća skupa s odgovornimi za biologiju na opći viši škola u Gradišću.